ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАР

A- A A+
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАР

Азийн Хөгжлийн Банкны (АХБ) Grant 9208-MON: “Тэгш хамруулах боловсролыг дэмжих” төсөл

  1. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам:

G002- Тэгш хамруулах боловсролыг дэмжих эх үүсвэр/нөөц, олон нийтийн оролцоог дэмжих зөвлөх үйлчилгээнд саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Энэ зөвлөх үйлчилгээг сонирхсон этгээд АХБ-ны Зөвлөхийн удирдлагын системийн доорх холбоос хаягаар нэвтэрч зөвлөх үйлчилгээний талаарх ажлын удирдамж, шаардлага зэрэг холбогдох бусад  мэдээллийг үзнэ үү. 

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=170049

Хаяг:   Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

            Тэгш хамруулах боловсролыг дэмжих төсөл

            Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 

Сити тауэр 702 тоот,

Утас: 99025314, 99139035

Цахим хаяг: munkhzul.siep@gmail.com,

         jijgee.siep@gmail.com