Докторын зэрэг хамгаална

A- A A+
Докторын зэрэг хамгаална

                   Их засаг олон улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн докторант Чадраабалын Баянжаргал нь “Нотариатын эрх зүйн зарим асуудал, харьцуулсан судалгаа” сэдвээр, Их засаг олон улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн докторант Базарсадын Жаргалсайхан “Оюуны өмчийн маргааныг шүүхийн бус журмаар шийдвэрлэх асуудал, харьцуулсан судалгаа” сэдвээр хууль зүйн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 06 дугаар сарын 26-ний өдрийн 11:00 цагт ИЗОУИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн хурлын танхимд болно.

 

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл