Докторын зэрэг хамгаална

A- A A+
Докторын зэрэг хамгаална

 

                             Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Lu Li Juan “Хятад улсын хөдөө тосгоны хүүхдүүдийн боловсролын судалгаа (Өвөр Монголын Тунляо аймгийн жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 06-р сарын 24-ний өдрийн 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Олон улс судлал, удирдахуйн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл