card

ХҮРЭЭЛЭН ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ШИНЭ ШАТАНД ГАРГАХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан болон яамны удирдлагууд өнөөдөр Шинжлэх ухааны академийн Математик, тоон технологи, Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн, Түүх, угсаатны зүй, Хэл зохиол, Археологийн хүрээлэнгүүдэд ажиллалаа.