СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2011-2012 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

A- A A+
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2011-2012 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ
  1. Сургуулийн өмнөх боловсролын нэгдсэн үзүүлэлт
  2. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, бүлэг, хүүдийн тоо 
  3. Сургуулийн өмнөх боловсролын зарим тоон үзүүлэлт
  4. Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан хүүхдийн тоо
  5. Хүүхдийн цэцэрлэгийн тайлан
  6. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын бүлэг, хамрагдагчид, багш, ажиллагчдын тоо