БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ҮР БҮТЭЭЛТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ АЛБАН ХААГЧДЫГ ШАГНАЛАА

A- A A+
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ҮР БҮТЭЭЛТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ АЛБАН ХААГЧДЫГ ШАГНАЛАА

Монгол Улсад Боловсролын асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллага байгуулагдсан түүхт 100 жилийн  ойн баярын хүрээнд эрхэлсэн ажилдаа, салбартаа үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагчдад  шагнал гардууллаа. Шагналыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан, дэд сайд Г.Ганбаяр нар гардуулан өгсөн юм.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН ЦОЛ ТЭМДГЭЭР:

БШУЯ-ны Боловсролын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газрын шинжээч Ж. Нарантуяа

БОЛОВСРОЛЫН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН ХҮНДЭТ ТЭМДГЭЭР:

БШУЯ-ны Дотоод аудитын хэлтсийн шинжээч М.Нямханд, Дээд боловсролын бодлогын удирдлага, зохицуулалтын газрын шинжээч Э.Батсэлэм, ахлах шинжээч Э.Чойсүрэн, Соёл урлагийн их сургуулийн хүндэт профессор, Улсын Их Хурлын Тамгын газрын референт Б.Баяраа, Тэгш боломжийг бүрдүүлэх замаар суралцахуйг дэмжих төслийн зохицуулагч Б.Цэрэнханд

ХУУЛЬ ЗҮЙН АЛБАНЫ ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН ТЭМДГЭЭР:

БШУЯ-ны Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах шинжээч  Ч.Баярмаа

САНХҮҮ БАНКНЫ ТЭРГҮНИЙ АЖИЛТАН ЦОЛ ТЭМДГЭЭР:

БШУЯ-ны Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Т.Мөнгөнтулга

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН ТЭМДГЭЭР

БШУЯ-ны нярав П.Энхтайван

БОЛОВСРОЛЫН ЖУУХ БИЧГЭЭР:

БШУЯ-ны Дотоод аудитын хэлтсийн шинжээч О.Баярсүрэн, Цахим бодлого, мэдээллийн газрын шинжээч Г.Долгормаа, Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Түмэнбаяр, Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Бүтэмж

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ХҮНДЭТ ЖУУХ БИЧГЭЭР:

БШУЯ-ны Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Энхцэцэг нарыг шагнаж урамшуулав.