PISA 2022 СУРЛАГЫН АМЖИЛТЫН ОЛОН УЛСЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГ 12 ДУГААР САРД ЗАРЛАНА

A- A A+
PISA 2022 СУРЛАГЫН АМЖИЛТЫН ОЛОН УЛСЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГ 12 ДУГААР САРД ЗАРЛАНА

Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн байгууллага /OECD/-аас хэрэгжүүлдэг Programme for International Student Assessment /PISA/ буюу сурлагын амжилтын олон улсын үнэлгээг 2022 онд зохион байгуулж Монгол Улс анх удаа хамрагдсан. Манайхаас гадна дэлхийн 90 орчим орон энэ удаагийн үнэлгээнд хамрагдсан юм.

Сурлагын амжилтын олон улсын үнэлгээ нь 15 настай сурагчид танхимаар олж авсан мэдлэг, чадвараа амьдралд хэрхэн хэрэглэж байна, тухайн улсын боловсролын тогтолцоо энэ чадварыг ямар хэмжээнд олгож байгааг тандан судалдаг юм.

PISA-2022 үнэлгээний үр дүнг OECD 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр зарлах гэж байна. Үүнтэй холбогдуулан PISA 2022 үнэлгээний үр дүнг олон нийтэд мэдээллэх, хүний нөөцийг чадавхжуулах чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл, судлаачид, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудын төлөөллийг хамруулсан сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтаар:

  • PISA гэж юу вэ?
  • PISA-ийн үр дүн юуг илэрхийлэх вэ?
  • PISA -2022 үнэлгээний зохион байгуулалт гэсэн сэдвээр мэдээлэл өглөө.