"ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРГИЙН ДИПЛОМ ОЛГОХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСЛИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА

A- A A+

“Дээд боловсролын зэргийн диплом олгох, баталгаажуулах журам”-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу санал авч байна. Журмын төсөлтэй танилцан саналаа choisuren@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.