Хяналт шалгалтад хамрагдах обьектын жагсаалт батлах тухай

A- A A+
Хяналт шалгалтад хамрагдах обьектын жагсаалт батлах тухай

1| хавсралт |   Салбарын хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах обьектын жагсаалт

2| хавсралт | Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах обьектын жагсаалт