МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАААР БЭЛТГЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ (ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭР), ИНДЕКСИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

A- A A+
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАААР БЭЛТГЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ (ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭР), ИНДЕКСИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Боловсролын тухай хуулийн дугаар зүйлийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.3-т “Мэргэжлийн анхан, дунд, дээд боловсролын мэргэжлийн чиглэлийг тогтоох” гэж заасныг үндэслэн мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын байгууллагаар бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл, индексийг шинэчлэн боловсруулж санал авч байна. Та бүхэн саналаа
adilbish@mecs.gov.mnхаягаар болон 260325 утсаар ахлах шинжээч Д.Адилбиштэй холбогдон өгч болно.