УЛААНБААТАР, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
УЛААНБААТАР, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ