Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 2022 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 2022 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан

Файлаар татаж үзэх