Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтын үр дүн

A- A A+
Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтын үр дүн

 

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтын үр дүн 

Оролцогчийн овог, нэр Эрдмийн цол Туршлагын үнэлгээ Хууль эрхзүйн шалгалтад авсан оноо Мөрийн хөтөлбөр Дүн шинжилгээ хийх чадварын үнэлгээ Мэргэшсэн байдал Удирдан зохион, манлайлах, багаар ажиллах байгуулах Нийт оноо
  Авбал зохих оноо  10 10 15 15 10 30 10 60-100
1 Т.Намнан /Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль/  9 10 15 14 8 25 9 95