ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

A- A A+
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн докторант Дашдондогийн Идэржаргал “Монголын сэтгүүл зүйн ёс зүй: зохицуулалт, төлөвшил, тулгамдсан асуудлууд” нэг сэдэвт бүтээлээр Сэтгүүл зүйн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн II байрын 220 тоот өрөөнд эхэлнэ.

Сэтгүүл зүйн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл