ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

A- A A+
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Сэтгүүл зүйн тэнхимийн докторант Хасбаяр овогтой Ундрахбулаг /WENDURIHUBAOLIGAO/ “Монгол сонины түүхэн хөгжил, харьцуулал /Монгол Улс Өвөр монголын сонины жишээгээр/” нэг сэдэвт бүтээлээр Сэтгүүл зүйн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал МУИС-ийн II байрын 220 тоот өрөөнд 2022 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 14:00 цагт болно.  

Сэтгүүл зүйн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл