Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа: Дэлхий дахинд

A- A A+
Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа: Дэлхий дахинд

 

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албанаас 2020, 2021 онд орчуулсан гадаад мэдээ, нийтлэлийн эмхэтгэл үзэх