5 АЙМГИЙН 10 СУМЫН 27 ОБЪЕКТЫН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛЛАА 

A- A A+
5 АЙМГИЙН 10 СУМЫН 27 ОБЪЕКТЫН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛЛАА 

Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрын нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих ажил үргэлжилж байна. Энэ ажлын хүрээнд 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 5 аймгийн 10 сумын 27 объектын ариун цэврийн байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулаад байна.