Мэргэжлийн боловсрол болон дээд боловсролын салбар 2022-2023 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

A- A A+
Мэргэжлийн боловсрол болон дээд боловсролын салбар  2022-2023 оны хичээлийн жилийн  зорилго, зорилт