"Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

A- A A+

2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар    файл үзэх