"Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021" илтгэлүүдийн эмхэтгэл

A- A A+

 

"Авлигын эсрэг үдэсний чуулган-2021" илтгэлүүдийн эмхэтгэл