Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам

A- A A+
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам

Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2019 оны 9-р сарын 4 өдөр  Дугаар 59