Сургуулийн өмнөх боловсрол

A- A A+
Сургуулийн өмнөх боловсрол

 

Төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдэд нийт 884 ёс зүйн зөвлөл ажиллаж байна. Ёс зүйн зөвлөлийн  дарга нарыг ажилласан жилээр авч үзвэл дунджаар 10-11 жил ажилласан хүн томилогдсон байна.