Сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг сайжруулах 10 хувилбарыг нийслэлээс сонгогдсон гишүүдэд танилцуулав

A- A A+
Сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг сайжруулах 10 хувилбарыг нийслэлээс сонгогдсон гишүүдэд танилцуулав