Боловсролын сургалтын байгууллагын удирдлагын болон суралцахуйн удирдлагын системд тавих шаардлага

A- A A+
Боловсролын сургалтын байгууллагын удирдлагын болон суралцахуйн удирдлагын системд тавих шаардлага