СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХУВИЛБАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРМЫН төсөлд санал ирүүлнэ үү

A- A A+
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХУВИЛБАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРМЫН төсөлд санал ирүүлнэ үү

Та өөрийн саналаа sarantuya.ts@mecs.gov.mn цахим хаягаар илгээнэ үү