ЭРДЭНЭТ ХОТОД “ИХ СУРГУУЛИЙН ЦОГЦОЛБОР” БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙГ БШУЯ, ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

A- A A+
ЭРДЭНЭТ ХОТОД “ИХ СУРГУУЛИЙН ЦОГЦОЛБОР” БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙГ БШУЯ, ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

Орхон аймаг дахь ШУТИС-ийн харьяа “Эрдэнэт” дээд сургуулийг уул уурхай, технологийн чиглэлээр төрөлжүүлэн хөгжүүлэх ажлыг БШУЯ, “Эрдэнэт” ТӨҮГ-тай хамтран хэрэгжүүлэхээр болж 4 жилийн хугацаатай санамж бичиг байгууллаа.

"Эрдэнэт" сургууль нь Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллах хүч бэлтгэх суурь болдог байна. Төгсөгчид 3.2-оос дээш голч дүнтэй бол үйлдвэрт шууд ажилтан болдог байна. Улсын хэмжээнд Хүдэрийн металлургийн хөтөлбөр ганцхан байдаг нь энэ сургуулийнх юм. Цаашид ШУТИС-тай харилцан зөвшилцөж гурван хөтөлбөрийг 100 хувь өөрийнхөө сургуульд нутагшуулахаар төлөвлөжээ. Өөрөөр хэлбэл, тухайн гурван хөтөлбөрөөр цаашид ШУТИС мэргэжилтэн бэлтгэхгүй гэсэн үг юм.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд:

- Богино, дунд, урт хугацааны үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх,

- Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг төсөвлөх,

- Багш, ажилтны нийгмийн баталгааг хангах,

- Оюутнуудад дэмжлэг үзүүлэх

- Эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд хамтран ажиллах зэрэг зорилтуудыг тусгасан байна.