ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

A- A A+
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

СУИС-ийн докторант Аянгын Ариухан "Бай ша ши юэ" хэмээх хөгжмийн бүтээлийн судалгаа" сэдвээр Урлаг судлалын доктор (Ph.D) зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурлыг "Коронавирус халдвар/ ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай" хуулийн 13-р зүйлийн 13.2.6, 13.2.7 дахь заалтыг үндэслэн 2021 оны 12-р сарын 08-ны 14:00 цагт цахимаар зохион байгуулна. 

СОЁЛ, УРЛАГ СУДЛАЛААР ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ