ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

Зээлийн дугаар ба нэр: L3594-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) эрх бүхий тендерт оролцогчдоос дараах худалдан авах ажлуудыг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьсан. (Харьцуулалтын арга)

 1. GW-01: Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид авто машин нийлүүлэх 
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Таван Богд ХХК189,000,000189,000,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Моннис Моторс ХХК201,000,000201,000,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Мөнххада ХХК183,000,000183,000,000Ирүүлсэн үнийн санал нь 5-р заалтад тусгасан үнийн санал авах эцсийн хугацаа дууссанаас хойш жар /60/ хоногийн хүчинтэй байх шаардлагыг хангаагүй.
 • GW-02; Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид тавилга нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Интерфурн ХХК20,797,70020,797,700Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Юбос Трейдинг ХХК20,978,54020,978,540“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Говь Хангай ХХК     24,587,40024,587,400ҮСИХ-ийн 1.1 Нэг нэр төрлийн бараа буюу хувцасны өлгүүр дутуу санал болгосон. ҮСИХ-ийн 3 Гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй. ҮСИХ-ийн 7, iv Үнийн саналын хүчинтэй хугацаа дурдаагүй. ҮСИХ-ийн Хавсралт 3, Гэрээний хавсралт 1, Бараа нийлүүлэх нөхцөлүүд Үнийн саналд баталгаат хугацаа дурдаагүй. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.  
 • GW-03: Багц-1: Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид компьютер, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Некст Дистрибюшн ХХК50,875,00050,875,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Арина Компьютерс ХХК 65,821,712 65,821,712ҮСИХ-ийн Хавсралт 3, Гэрээний хавсралт 1, Бараа нийлүүлэх нөхцөлүүд, 10 хоногт нийлүүлэхээр санал болгосон. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Ай Ти Зон ХХК 69,269,970 69,269,970ҮСИХ-ийн 7, iv 45 хоног санал болгосон. ҮСИХ-ийн Хавсралт 3, Гэрээний хавсралт 1, Бараа нийлүүлэх нөхцөлүүд, 7-45 хоногт нийлүүлэхээр санал болгосон. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 • GW-03: Багц-2: Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид олон үйлдэлт хувилагчийг нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Санко Маркетинг Монголия ХХК    10,626,000   10,626,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Арина Компьютерс ХХК    11,258,500   11,258,500ҮСИХ-ийн Хавсралт 3, Гэрээний хавсралт 1, Бараа нийлүүлэх нөхцөлүүд, 10 хоногт нийлүүлэхээр санал болгосон. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Ай Ти Зон ХХК    8,692,310  8,692,310ҮСИХ-ийн 7, iv 45 хоног санал болгосон. ҮСИХ-ийн Хавсралт 3, Гэрээний хавсралт 1, Бараа нийлүүлэх нөхцөлүүд, 7-45 хоногт нийлүүлэхээр санал болгосон. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Таван Богд Менежмент ХХК6,940,0006,940,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
 • GW-03: Багц-3: Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид оффис цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Некст Дистрибюшн ХХК4,192,1004,192,100Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Оч Нет ХХК4,169,6604,169,660ҮСИХ-ийн 7, iv 45 хоног санал болгосон. ҮСИХ-ийн Хавсралт 3, Гэрээний хавсралт 1, Бараа нийлүүлэх нөхцөлүүд, 14 хоногт нийлүүлэхээр санал болгосон. ҮСИХ-ийн Хавсралт 3, Гэрээний хавсралт 1, Бараа нийлүүлэх нөхцөлүүд, 9, 6-24 сарын баталгаат хугацаа санал болгосон. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 • GW-03: Багц-4: Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид санхүүгийн программ нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Инфо Системс ХХК7,150,0007,150,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Си Ти Эс ХХК4,127,2004,127,200ҮСИХ-ийн 7, iv 30 хоног санал болгосон. ҮСИХ-ийн Хавсралт 3, Гэрээний хавсралт 1, Бараа нийлүүлэх нөхцөлүүд, 30 хоногт нийлүүлэхээр санал болгосон.
 • GW-05: Цаасны чанар шалгах тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Бит Пресс ХХК16,560,80016,560,800“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Интер Пресс ХХК15,605,03015,605,030ҮСИХ-ийн 7, iv 30 хоног санал болгосон. ҮСИХ-ийн Хавсралт 3, Гэрээний хавсралт 1, Бараа нийлүүлэх нөхцөлүүд, 30 хоногт нийлүүлэхээр санал болгосон. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Сод Пресс ХХК12,535,10012,535,100Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
 • GW-07: Боловсролын үнэлгээнд шууд засалтын шинэ технологийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх зорилгоор шалгалтын тэмдэглэсэн тестүүдийг уншиж оноо тавьдаг 50 машин нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Ай контент ХХК болон Миско ХХК-ийн түншлэл986,250,000986,250,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Айтүүлс ХХК1,085,534,2001,085,534,200Ижил төстэй гэрээ хэрэгжүүлсэн туршлага хүрэхгүй, харьцуулах хамгийн бага үнэтэй “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерт оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн үндэслэлээр татгалзсан.
 • GW-09: Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институти (БМДИ)-д Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Медиа Профессионал ХХК280,548,512280,548,512Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Глобалсмарт Сольюшн ХХК410,538,500410,538,500“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Саммит Компьютер Технологи ХХК323,782,770323,782,770“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-15: ЕБС-ийн 1-12 дугаар ангийн болон СӨБ-ын сургалтын хөтөлбөрийн хэвлэлийн эхийг бэлтгэж, хэвлэн нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Соёмбо Принтинг ХХК173,219,655173,219,655Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Адмон Принт ХХК173,690,770173,690,770“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Мөнхийн Үсэг ХХК209,119,130209,119,130“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

эхийг бэлтгэж, хэвлэн нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Бестколор Интернэшнл ХХК164,279,500164,279,500“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Адмон Принт ХХК142,186,990142,186,990Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Сод Пресс ХХК127,274,615127,274,615ҮСИХ 5 Татварын өртэй тул шаардлага хангаагүй.
 1. GW-17: ЕБС-ийн 6-9 дугаар ангийн сургалтын хөтөлбөрийн удирдамжийн хэвлэлийн  

эхийг бэлтгэж, хэвлэн нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Таван Богд Менежмент ХХК93,521,29293,521,292Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Бит Пресс ХХК181,287,200181,287,200ҮСИХ 1 Компанийн танилцуулга ирүүлээгүй. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Эм Жи Эл Дизайн ХХК116,817,415116,817,415“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-18: ЕБС-ын 10-12 дугаар ангийн заавал судлах хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийн удирдамжийн хэвлэлийн эхийг бэлтгэж, хэвлэн нийлүүлэх хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Эм Жи Эл Дизайн ХХК148,293,356148,293,356Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Эд Маркет ХХК113,766,780113,766,780ҮСИХ-ын 5 Татварын өртэй тул шаардлага хангаагүй.
3Бит Пресс ХХК170,233,740170,233,740“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-19: ЕБС-ын 10-12 дугаар ангийн сонгон судлах хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийн удирдамжийн хэвлэлийн эхийг бэлтгэж, хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан ҮСИХ-ын 5 болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Бит Пресс ХХК147,360,980147,360,980“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Сод Пресс ХХК91,461,05091,461,050ҮСИХ-ын 5 Татварын өртэй тул шаардлага хангаагүй.
3Таван Богд Менежмент ХХК98,942,21898,942,218Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
 1. GW-20: “Иргэний ёс зүйн боловсрол” сургалтын хөтөлбөр, сургалтын хөтөлбөрийн удирдамж, “Удирдах ажилтны мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх арга зүй, эрх зүй”-н гарын авлагын хэвлэлийн эхийг бэлтгэж, хэвлэн нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Бит Пресс ХХК86,140,00086,140,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Сэлэнгэ Пресс ХХК100,985,500100,985,500“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн мөн шаардлага хангасан материал ирүүлээгүй.
3Таван Богд Менежмент ХХК69,195,60069,195,600Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
 1. GW-21: “Иргэний боловсролын” багшийн ном хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Бит Пресс ХХК82,620,00082,620,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Ном Бест ХХК79,920,00079,920,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн. Компанийн танилцуулга буюу бусад шаардлагатай материал ирүүлээгүй тул хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.3 дахь заалтыг хангаагүй.
3Си Ти Пи Эс Сервис ХХК80,325,00080,325,000Компанийн танилцуулга болон өмнө хэрэгжүүлж байсан ижил төстэй ажлын туршлагыг баталгаажуулсан 2 гэрээ, актын хамт ирүүлээгүй тул хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.3 дахь заалтыг хангаагүй.
4Бестколор Интернэшнл ХХК79,224,75079,224,750Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
 1. GW-22: Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид компьютерийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Ай Ти Зон ХХК9,897,8009,897,800Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Саммит Компьютер Электроникс ХХК11,119,31111,119,311“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Вега Компьютерс ХХК12,340,90012,340,900“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-23: Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид програм хангамж нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Ай Контент ХХК6,637,4006,637,400Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Вега Компьютерс ХХК34,386,00034,386,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Софтлайн ХХК32,506,77132,506,771“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Ай Тоолс ХК31,570,00031,570,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-24: Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн инженерүүдэд аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хувцас, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Кен Тажима ХХК2,848,3002,848,300ҮСИХ 1 Компанийн танилцуулга, ҮСИХ 2 Техникийн тодорхойлолт ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
2Элит Шүтээн ХХК5,085,2005,085,200Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Евро-Ази ХХК  ҮСИХ 4 үнийн санал ирүүлээгүй тул татгалзсан.
Show Buttons
Hide Buttons