ОЮУТАН ТАНД ТУСАЛЪЯ

2020-2021 оны хичээлийн жилд суралцаж буй оюутан танд дараах шийдвэрийн хэрэгжилттэй холбоотой тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд тусалъя.

  • Засгийн газрын 2021 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар батлагдсан шийдвэр
  • Өмчийн хэлбэр харгалзахгүй бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллага суралцагчийн сургалтын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх, дараагийн төлбөрт шилжүүлэх түр журам
  • Сургалтын төлбөрийн бусад асуудал
Show Buttons
Hide Buttons