Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Пантий овогтой Ганхуяг “Япон улсаас Монгол улсад үзүүлсэн хөгжлийн албан ёсны тусламжийн хэрэгжилтийг судалсан нь”  сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 12-р сарын 24-ний 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Олон улс судлал, удирдахуйн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Show Buttons
Hide Buttons