Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Лүнрэг овогтой Ариунаа “Судалгаанд суурилсан сургалтын арга зүйг хэрэгжүүлэх нь (Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын жишээн дээр)”  сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 12-р сарын 15-ны 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

ОЛОН УЛС СУДЛАЛ, УДИРДАХУЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН

ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Show Buttons
Hide Buttons