ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ХААИС-ийн докторант Аюуш овогтой Эрдэнэчимэг ”Цеолит, глицеринээр баяжуулсан хүчит багсармал тэжээлийн тэжээллэг чанар” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10.00 цагаас Магистр, докторын сургуулийн хурлын танхимд болно.

МАЛ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Show Buttons
Hide Buttons