Докторын зэрэг хамгаална

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуулийн докторант Давгийхорол овогтой Наранчимэг  “Нягтын функционалын онолоор цөөн ба олон электронт атомын үндсэн болон өдөөгдсөн төлөвийг тооцоолох нь” сэдвээр физикийн ухааны докторын (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 10 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 15:00 цагт  МУИС-ийн хичээлийн I байрны 320 тоотод  болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТТНС-аас танилцана уу.

Физикийн  докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Show Buttons
Hide Buttons