Докторын зэрэг хамгаална

ХААИС-ийн докторант Ганбаатарын Батсайхан нь “Таримал нарсан ойн (Pinus sylvestris L.) өсөлтийн онцлог ба модлог бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үндэслэл (Тужийн нарсны таримал ойн жишээн дээр)” сэдвээр хөдөө аж ахуйн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 10-р сарын 09-ны өдрийн 10:00 цагт захиргааны байрны 4 давхрын хурлын танхимд болно.

Show Buttons
Hide Buttons