Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Соном овогтой Энхцацрал “Монгол улсын архивын байгууллагыг судалсан нь (Нийслэлийн архивын байгууллагуудын жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 10-р сарын 01-ний 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

ОЛОН УЛС СУДЛАЛ, УДИРДАХУЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Show Buttons
Hide Buttons