Докторын зэрэг хамгаална

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуулийн докторант Хүдэр овогтой Отгондорж  “Шугаман биш тэгшитгэлийн системийг бодох өндөр эрэмбийн нийлэлттэй итерацийн аргуудыг байгуулах” сэдвээр математикийн ухааны докторын (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 15:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн I байрны 320 тоотод болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТТНС-аас танилцана уу.

Математикийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Show Buttons
Hide Buttons