Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд хяналт тавих орон тооны бус хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам-ын төсөлтэй танилцаж, санал ирүүлнэ үү

Show Buttons
Hide Buttons