Гадаад багшийн багшлах эрхийн хугацааг сунгах

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

  • Сургуулийн албан бичиг
  • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, лицензийг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
  • Гадаад багш, мэргэжилтний диплом,  сертификатын баталгаажуулсан хуулбар орчуулгын хамт
  • Тухайн орны баталсан стандартын дагуу багшлах эрхийн сертификат эсвэл сурган, заах   арга   зүй   эзэмшсэн сертификат, гэрчилгээ, дипломын хуулбар орчуулгын хамт
  • Байгууллагаас гадаад багш, мэргэжилтэнтэй байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ /ямар сэдвийн хичээл заах тухай оруулах/
  • Гадаад иргэний паспортны хуулбар,визтэй хуудас, оршин суух үнэмлэхийн хамт Сүүлийн 3 сарын дотор хийлгэсэн ХДХВ/ДОХ-ын шинжилгээ (тамга / гарын үсэгтэй)

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Ажлын 5 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

Хариуцсан мэргэжилтэн, өрөөний утасны дугаар

Гадаад хамтын ажиллагааны газрын мэргэжилтэн П.Содгэрэл
Утас: 51-260728

Show Buttons
Hide Buttons