Их, дээд сургуулийн дүн дүйцүүлэх тодорхойлолт авах

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

  • Өргөдөл
  • Их, дээд

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Ажлын 5 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

Хариуцсан мэргэжилтэн, өрөөний утасны дугаар

Дээд боловсролын газрын ахлах мэргэжилтэн Э.Батсэлэм
Утас: 51-263449

Холбогдох хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 310 дугаар тушаал, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/229 дугаар тушаал

Show Buttons
Hide Buttons