Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгүүлэх

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Иргэн хүн дараах материалыг бүрдүүлнэ.

  • Өргөдөл
  • Иргэний үнэмлэх
  • Дипломын хуулбар
  • Лавлагаа / Сургуулийн төгсөлтийн тушаал, Үндэсний төв архив, Шүүхийн шийдвэр /

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

  • Албан бичиг
  • Өргөдлийн маягт
  • Элсэн орсон тушаал болон төгссөн тушаал
  • Дипломын хуулбар
  • Лавлагаа / Сургуулийн төгсөлтийн тушаал, Үндэсний төв архив, Шүүхийн шийдвэр

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Ажлын 2-10 хоногт шийдвэрлэнэ.

Хариуцсан мэргэжилтэн, өрөөний утасны дугаар

СБТГазрын Мэдээлэл технологи, статистикийн хэлтсийн шинжээч

Б. Дэмэддорж

Утас: 51263600

Холбогдох хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт

БСШУС-н сайдын 2020-05-26 А/265 дугаар тушаалаар Боловсролын салбарын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам батлах тухай “ 

Show Buttons
Hide Buttons