Day: 1 сар 19, 2021

Орчин үеийн ариун цэврийн байгууламжийн технологийн шийдлүүдийг судаллаа

Суралцагчдад ээлтэй сургалтын орчныг бүрдүүлж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тусгай хэрэгцээт хүүхдийг ердийн сургууль, цэцэрлэгт сурах, хөгжих

дэлгэрэнгүй

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын ажлыг эрчимжүүлэхэд анхаарч ажиллана

Улаанбаатар хотод баригдаж буй сургууль, цэцэрлэгийн хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдсан асуудал, шийдэл гарцын

дэлгэрэнгүй
Show Buttons
Hide Buttons