Бага, дунд боловсролын салбарт хийгдсэн онцлох ажил

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР-2019

БОДЛОГО, ШИЙДВЭРҮҮД СУРГАЛТЫН САЙЖРУУЛСАН ХӨТӨЛБӨРӨӨР ХИЧЭЭЛЛЭЖ БАЙНА  2019 онд БСШУС-ын яам харъяа агентлаг, багш, судлаачдын

дэлгэрэнгүй

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР-2018

2018 онд Монгол Улсын ерөнхий боловсролын салбарт бодлогын түвшинд хийгдсэн ажлуудаас тоймлон хүргэж байна. Ерөнхий

дэлгэрэнгүй
Show Buttons
Hide Buttons