Хууль эрх зүйн орчин

Монгол улсын хууль “Инновацийн тухай”

Энэ хуулийн зорилт нь инновацийн үйл ажиллагааны зарчим, удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилт, төрийн дэмжлэг, оюуны

дэлгэрэнгүй
Show Buttons
Hide Buttons