Худалдан авах ажиллагаа

Notification of Contract Award

Date 13 January 2021 Loan No. and Title: L3594-MON: Sustaining Access to and Quality of

дэлгэрэнгүй

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

Зээлийн дугаар ба нэр: L3594-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төсөл Боловсрол,

дэлгэрэнгүй

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

Зээлийн дугаар ба нэр: L3594-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төсөл Боловсрол,

дэлгэрэнгүй

Notification of contract award

Individual Consultants Grant No. and Title: L3594-MON: Sustaining Access to and Quality of Education During

дэлгэрэнгүй

NOTIFICATION OF CONTRACT AWARD

Consultant Services Contracts (QCBS) – 2020 Loan No. and Title: Loan 3594-MON: Sustaining Access to

дэлгэрэнгүй

NOTIFICATION OF CONTRACT AWARD

Consultant Services Contracts (Single Source Selection) – 2019 Loan No. and Title: Loan 3594-MON: Sustaining

дэлгэрэнгүй

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

Зээлийн дугаар ба нэр: L3594-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төсөл Боловсрол,

дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2020 оны 12-р сарын 22-ны өдөр Зээлийн №, төслийн нэр 3243-MON: Хөдөлмөр

дэлгэрэнгүй

VACANCY ANNOUNCEMENT

Project Administration Specialist The Government of Mongolia (the Client) through its Ministry of Education and

дэлгэрэнгүй

VACANCY ANNOUNCEMENT

Financial Management Specialist/Accountant The Government of Mongolia (the Client) through its Ministry of Education and

дэлгэрэнгүй
Show Buttons
Hide Buttons