Баримталж буй бодлого, чиглэл

Сургалт, тусгай зөвшөөрөл

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫСАЙДЫН ТУШААЛ 2010 оны 06 сарын 29 өдөр         

дэлгэрэнгүй

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам

Улсын бүргэлд 2010 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 3107 дугаарт бүртгэгдсэн. МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ,

дэлгэрэнгүй

Гадаадын их, дээд сургууль, коллежийн салбар, хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөр нээхэд тавигдах шаардлагын тухай

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ  2007 оны 03 сарын 27 өдөр                    

дэлгэрэнгүй

2006-480 Диплом олгох журам

2007 оны 01 дугаар сарын 18-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2674 дугаарт бүртгэгдсэн МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ,

дэлгэрэнгүй

2006-310-Магистрын зэргийн тухай

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ 2006 оны 9 дүгээр сарын 6-ны өдөр                                         Дугаар

дэлгэрэнгүй
Show Buttons
Hide Buttons