Дээд боловсрол

Сургалт, тусгай зөвшөөрөл

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫСАЙДЫН ТУШААЛ 2010 оны 06 сарын 29 өдөр         

дэлгэрэнгүй

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам

Улсын бүргэлд 2010 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 3107 дугаарт бүртгэгдсэн. МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ,

дэлгэрэнгүй
Show Buttons
Hide Buttons