card

Захиргааны акт

 

 

Захиргааны  актын нэр, утга

Батлагдсан огноо, дугаар

  1.  

 Шинжлэх ухааны паркийн эрхзүйн байдлын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон хуулийн төслийг боловсруулж, батлуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай 

2022.05.17

А/177

  1.  

 Судалгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх тухай 

2022.05.23

А/195

  1.  

 Хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн дэргэдэх ''Гарааны био бүтээгдэхүүн'' ХХК-ийн  ''Уурагт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх цех'' инновацийн төсөл хэрэгжүүлэх хугацааг сунгах тухай 

 

2022.06.15

А/209 

  1.  

   Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэнгийн дэргэдэх "Гарааны байгалийн эрдэст багсармал тэжээл" ХХК-ийн "Сорт сорил, тэжээлийн үйлдвэрлэлийн" инновацийн төсөл хэрэгжүүлэх хугацааг сунгах тухай 

2022.06.15

А/213

  1.  

 Биологийн хүрээлэнгийн дэргэдэх '''Гарааны био увидас'' ххк-ийн "Микроорганизм, бичил биет ашиглан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлэх" инновацийн төсөл хэрэгжүүлэх хугацааг сунгах тухай 

2022.07.04

А/242

  1.  

 Эрх  шилжүүлэх тухай 

2022.05.12

А/168

     

 

 

---о0о---

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд