Нүүр
    БШУЯСӨББага, дундДээдНТБШинжлэх ухаан, технологи
       
    Энэ жил 16 улсад Засгийн газар хоорондын гэрээгээр оюутан суралцана