Нүүр
    БCШУЯСӨББага, дундДээдНТБШинжлэх ухаан, технологи
       
    ЕБС-ийн 12 жилийн 4-р ангийн сургалтын хөтөлбөр