ЕБС-ийн 12 жилийн 3-р ангийн сургалтын хөтөлбөр : Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 
Нүүр
  Эцэг эхСуралцагчидБагш нарСудлаачидТүншлэгчидТехнологийн үндэсний сан
      
   ЕБС-ийн 12 жилийн 3-р ангийн сургалтын хөтөлбөр
   12 жилийн 3-р ангийн Дүрслэх урлаг, технологи

   Бүлэг сэдэв

   цаг

   Нэгж хичээлийн сэдэв

   цаг

   Эзэмших чадварууд

   Зохиомж

   14

   Цэг, толбо

   2

   Цэг толбо хослуулан  зурах, бүтээх

   Толбологч болон хуруугаа толболон зураг бүтээл урлаж, цэгээр дэвсгэр фон тавих

   Толбон наамал хийх

   Хүйтэн дулаан өнгийг зохицуулан хэрэглэх

   Зураас

   2

   Хатуу цаас ашиглан зураасын төрөл, дүрс үүсгэх

   Зураасын төрлийг дүрслэлд ашиглан бүтээл хийх

   Хүйтэн дулаан өнгө зохицуулан хэрэглэх

   Бийрээр зурааслах

   Дүрс ба биет

   2

   Нийлмэл дүрс үүсгэх

   Үндсэн ба нийлмэл дүрсүүдийг шугам, гортигны тусламжтайгаар байгуулах

   Эзэлхүүнт биетүүдийг дэлгээсээр, баримлаар, өрөх, угсрах, энгийн аргуудаар бүтээх

   Хатуу цаас будагт  дүрж, элдэв зураг дүрслэл үүсгэх

   Өнгө зохицол

   4

   Хүйтэн дулаан өнгийн зохицлыг ялган таних, бүтээх ажилдаа сонгон хэрэглэх

   Өөрт таалагддаг ба таалагддаггүй өнгийг ялган нэрлэх

   Өнгөний хүрд ашиглан зохицлыг ялгах

   Тэгш ба тэгш бус хэм

   4

   Тэгш ба тэгш бус хэмийн ялгаа онцлогийг тайлбарлах

   Хавтгайн үндсэн дүрсүүдийг тэгш хэмээр хуваах

   Дүрс зургийг тэгш хэмтэй гүйцээж зурах, будах, хайчлах

   Дүрслэн урлахуй

   16

   Сэдэвт зураг

   6

   Сэдэвт тохируулан гол ба туслах дүрээ сонгон зурах

   Зургийн дэвсгэртэд зурсан бүх зүйлийг өнгөөр будах

   Зурсан зүйлээ хүрээлж тодруулгах

   Хүн, амьтны дүрслэл 

   4

   Хүний сэтгэлийн хөдөлгөөнийг нүүрний байдлаар илэрхийлэн зурах

   Мал амьтны зогсож байгаа, алхах, давхих зэрэг хөдөлгөөнийг ялгах, нэрлэх, зурах 

   Малын зүс баримжаалан өнгөөр ялган зурах

   Өөрийн төсөөллөөр хүний сэтгэлийн хөдөлгөөнийг зурах

   Байгалийн зураг дүрслэл

   6

   Цэцэг, навч, модлог, бутлаг ургамал зурах, нэрлэх

   Ургамлыг ерөнхий өнгөөр дүрслэх

   Байгалийн онцлогийг илэрхийлэн зурах

   Ардын урлаг

   10

   Уламжлалт зураг дүрслэл

   2

   Хүрээлэн зурах аргаас ашиглах

   Дулаан, хүйтэн  өнгийг зохицуулан хүрээлэн зурах

   Угалз хээ

   2

   Эвэр, хамар угалзаар үүл, уул, ус дүрслэн зурах

   Ургамлын дүрсийн гаралтай хээ сонгон зурах

   Гурван өнгөөр дагнааслан будах

   Тэгш хэмийн аргаар хээ угалз зурах, хайчлах

   Чимэглэх  урлаг

   4

   Өнгийн цаасыг наах, байгалийн материал, шүр, сувсыг утас скочоор холбох

   Эд юмсын зориулалтаас хамаарч чимэглэх аргаа сонгох

   Усан будгаар будаж чимэглэх

   Чимэглэсэн зүйлээ өөртөө болон ахуйдаа хэрэглэх

   Баримлын урлаг

   2

   Баримлын шаврыг хавтгайлан дээр нь дүрс зурж, зураасын дагуу хонхойлгох буюу товойлгох аргаар баримал урлах

   Баримлын шавраар гурван хэмжээст баримал барихдаа сараалж ашиглах

   Технологи хэрэглээ

   28

   Зохион бүтээх ажил

   12

   Бүрдэл хэсгийг нэрлэх, хавтгай дүрс, эзэлхүүнт биетээр тайлбарлах 

   Төрөл бүрийн материал ашиглан  тоглоом эдлэл,техникийн загвар зохион бүтээх

   Эзэлхүүнт биетийн дэлгээсийг тойруулж зурах, хайчлах наах хэсгийг нугалах, зурааслах

   Энгийн дүрс , хэлбэрүүдийг ашиглан өрөх, угсрах, бүтээх явцдаа шинэ санаанууд олох, бүтээх

   Материал 

   4

   Цаас картон, байгалийн, хаягдал, бөс даавуун материалыг өөр хооронд нь ялгах, таних, нэрлэх, хаана юунд хэрэглэхийг тоочих

   Дээрх материалуудыг юугаар хийдэг, хаанаас гаргаж авдгийг энгийнээр тайлбарлах

   Дээрх материалаар бэлэг дурсгалын зүйлс, техникийн хялбар загвар зохион бүтээж хийх, скоч, цаасны цавуу, оёдлын утас, зүүгээр холбоход туслах хэрэгслүүдийг сонгон хэрэглэх

   Багаж хэрэгсэл

   4

   Шугам, хайч, цаасны хутгыг зориулалтаар нь хэрэглэх

   Янз бүрийн эд ангиудыг хооронд нь төмөр утсаар холбох

   Осол аюулгүйн дүрмийг баримтлан ажиллах

   Технологи ба хэрэглээ

   8

   Хүний хэрэглэдэг эд зүйлс, техникийг ямар материалаар хийдгийг энгийн жишээгээр тоочих

   Цахилгааныг юунаас гаргаж авдгийг гар чийдэн, нарны гэрэл, бусад эх сурвалжуудыг тоочих, нэрлэх, энгийн жишээгээр тайлбарлах

    

    

    

    

   ЕБ-ын  12 жилийн сургуулийн 3-р ангийн "Хүн орчин хичээлийн нэгж хичээлийн задаргаа

    Нэгж хичээлийн сэдэв

   Цаг

   Сурах бичгийн сэдвүүд

   Эзэмших чадварууд

   Бид бидний орчин

   7

   Зуны амралтаараа                  Бидний орчин                               Бидний сурах орчин                 

   Юмс аль чигт байрлаж байгааг мэдэх, нэрлэх, нар одоор зүг чиг олох аргыг тайлбарлах,  Гэр анги танхимаа цэвэрлэх, Хувийн ариун цэврийг сахиж, цэвэр цэмцгэр явах

   Бид өсөж байна

   7

   Эмч зөвлөж байна                         Бид өсөж байна                         Хүнсээ зөв сонгон хэрэглэцгээе 

   Бэртэж гэмтэхээс сэргийлье

   Шүд цоорох өвчнөөс хамгаалах аргуудыг нэрлэж мэдэх, ярих

   Бусдад туслах, бусдаас тусламж хүсэх үгийг хэлж занших

   Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэсэн хугацаа, сав, баглаа, боодлыг харж сонгох, хэрэглэх

   Бэртэж гэмтэх, сэргийлэх аргыг хэрэгжүүлэх

   Зөв харилцъя

   5

   Бидний харилцаа                      Бусдыг ойлгоё, сонсъё

   Хүмүүстэй зөв харьцах, анхааралтай сонсох, хүндлэх

   Найз нөхөд, ахмад хүмүүстэй  зөв харилцах, ярих, 

   Дүрмээ биелүүлцгээе

   6

   Бидний эрх үүрэг                      Хүүхэд-Замын хөдөлгөөн        

   Хүүхдийн эрх үүргийг нэрлэх, дагаж мөрдөх                                      

   Замын хөдөлгөөний дүрмийг биелүүлэхдээ гэрлэн дохиогоор гарах, гарцаар гарах, таних тэмдгийг  нэрлэх

   Монгол орны газрын гадарга

   7

   Эх орны газарзүйн зургаар аялцгаая                                      Монгол орны газрын гадаргаар аялцгаая          

   Хил залгаа улсуудыг заах, нэрлэх                                                       

   Ой тайга, хээр тал, говь цөл, нутгийн газрын гадаргыг ажиглах, харьцуулах, зурагт заах, тэмдэглэх, нэрлэх

   Уур амьсгал

   7

   Газар усаа хүндэтгэх ёс                   Уур амьсгал 

   Газар усаа хүндэтгэх уламжлалт аргыг мэдэх                                    

   Цаг агаар, уур амьсгалын ялгааг мэдэх                                            

   Цаг агаарт тохируулан хувцаслах

   Гол, Мөрөн нуур

   7

   Гол мөрөн, нууртай танилцах                      

   Голын усыг ашиглах нь            

   Бид нуурыг хэрхэн ашигладаг вэ?

   Томоохон гол, мөрөн, нуурыг нэрлэх, газарзүйн зурагт заах, нэрлэх

   Ус

   5

   Гүний ус                                        Ус- эрүүл мэнд              

   Энгийн худаг, гүний худаг, уурхайн худгийг ялгах, нэрлэх                                                                                  

   Усны бохирдлоос хамгаалах, усыг ахуйн нөхцөлд цэвэршүүлж ашиглах                                                                                                  

   Усны эмчилгээний ач холбогдлыг нэрлэх

   Байгалийн баялаг

   6

   Хөрсөө ашиглацгаая                    Бид байгалиас юу авч ашигладаг вэ?

   Байгалийн баялгийг нэрлэх, ашиглах аргаас тайлбарлах                                                                   

   Хөрсний төрлүүдийг ялгах, таних, мэдэх                                            

   Ашигт малтмалын хэрэглээг мэдэх

   Ургамал 

   6

   Манай орны ургамал                    Энгийн ургамал-эрүүл мэнд 

   Ой тайга, хээр тал, говь цөлийн ургамлыг нэрлэх, харьцуулах, ашиглах                                                                                                   

   Зарим эмийн ургамлыг ялгах, хэрэглэх, нэрлэх

   Ургамлыг зөв зохистой хэрэглэх

   5

   Ургамлыг ашиглах нь         Ургамлаа хамгаалцгаая

   Ургамлыг зөв зохистой ашиглах талаар санамж бичих                     

   Хүнсний ногооны ашиг тусыг нэрлэх, ялгах                                        

   Ургамлыг хүнс, түлш ахуй амьдралд хэрхэн ашигладаг талаар ярих

   Амьтдын амьдрал

   6

   Амьтдын амьдралыг судалцгаая              

   Амьтдыг маллая хамгаалъя            Мал, амьтдаас юу авч ашигладаг вэ?           

   Амьтдын ашиг шимийг нэрлэх                                                                 

   Амьтдыг ажиглан цаг агаарыг шинжих аргуудыг мэдэх                    

   Ой тайга, хээр тал, говь цөл нутгийн амьтдыг ялгах, харьцуулах

   Дархан цаазтай амьтад

   6

   Амьтдыг ашиглан цаг агаарыг шинжих                                 

   Дархан цаазтай амьтад        

   Амьтад яагаад ховордрж байгаа, хэрхэн хамгаалах                              

   Дархан цаазтай амьтдыг нэрлэх, дархан цаазтай болгосны ач холбогдлыг нэрлэх

   Хүмүүсийн эрхлэх хөдөлмөр

   8

   Хүмүүсийн эрхлэх хөдөлмөртэй танилцацгаая                      Хүмүүсийн эрхлэх хөдөлмрийг хүндэтгэе

   Ой тайга, хээр тал, говь цөл нутгийн хүмүүсийн хөдөлмөрийн ялгааг тайлбарлах                                                                                          

   Хот хөдөөгийн хүмүүсийн ажил хөдөлмөрийн ялгааг нэрлэх                                                                        

   Алдартай хүмүүсийн түүх намтрыг ярих

   Хүүхэд байгаль

   5

   Хүүхэд байгалийн нөхөр         Байгалийн гамшгаас сэргийлье

   Байгалийн гамшигт үзэгдлийг нэрлэх, ялгах, сэргийлэх талаар ярих                                                                                                

   Байгальтай зөв харьцах,  хамгаалахад хувь нэмрээ оруулах, мод тарих

    Дэлхий

   9

   Хүмүүс дэлхийн тухай                Глобус                                          Хуурай газар, далай     

   Глобус, газрын зургийн ялгааг тайлбарлах                                        

   Өдөр, шөнө болдгийн учрыг тайлбарлах                                           

   План зургийн таних тэмдгийг уншиж зурах                                         

   Хуурай газар, далайг глобус дээр заах                                               

   Хуурай газар, далайг нэрлэх, заах

    

    

   ЕБ-ын 12 жилийн сургуулийн 3-р ангийн " Монгол хэл" - ний нэгж хичээлийн сэдэв

    Бүлэг сэдэв

   цаг

   Нэгж хичээлийн сэдэв

   цаг

   Эзэмших чадварууд

   Сэргээн санацгаая

   14

   Сэргээн санацгаая

   14

   Анхааралтай сонсож ойлгох,  сонсоод цээжлэх,  сонсоод ярих,  сонсоод бичих                                 Зөв унших,  уран тод унших,  ойлгож унших,  хурдаа тохируулж унших                                          Хуулж  бичих,  цээжлээд  бичих,  ялгаж бичих,  зохиож бичих,  дэлгэрүүлж бичих,  нөхөж  бичих, тайлбарлан бичих                                                    Асуултад  хариулж  ярих,  үйл явдлын дарааллаар  ярих,  зураг тайлбарлан ярих, тоочин ярих

   Бахархал

   60

   Эхийн гол санаа

   6

   Эхийн бүтэц

   5

   Зургаар  эх  зохиох

   5

   Тулгуур үгээр эх зохиох

   7

   Ардын аман зохиол

   9

   Балархай эгшгийн үүрэг

   6

   Эгшигт гийгүүлэгчийн эгшигжүүлэх үүрэг

   9

   Заримдаг гийгүүлэгчийн эгшигжүүлэх үүрэг

   8

   Захидал

   5

   Мөрөөдөл-сонирхол

   66

   Х-г ялгах үүрэг

   6

   Уншаад цээжлэх,  уншаад оньсого, таавар таах,  учир зүйн дараалалд оруулж унших                       Сургамж бичих,  харилцан яриа  бичих,  сэтгэгдлээ бичих,  хувиргаж бичих,  залгавар залгаж бичих                                                             Сонсоод  оньсого таавар таах,  ялгаж сонсох,  зүйр цэцэн үг,  шүлэг сонсоод  цээжлэх                                       Гүйцээж ярих,  таамаглаж ярих,  харьцуулан ярих,  товчлон ярих,  дэлгэрүүлж ярих

   Өдрийн тэмдэглэл, мэндчилгээ, талархлын үг

   8

   Өгүүлбэрийг дэлгэрүүлэх, хураах

   6

   Өгүүлбэрийн эсрэг утга

   5

   Өгүүлбэрийг найруулан бичих

   8

   Нэрлэсэн үг

   8

   Анхааруулах,  захирах өгүүлбэр

   8

   Том үсэг, цэг тэмдэг

   5

   Н,Г - ийн ялгах үүрэг

   6

   Оноосон нэр

   6

   Уламжлал

   59

   Үгийн эсрэг утга

   7

   Ерөөл аялгуулан унших,  магтаал унших,  харьцуулж унших,  түүвэрлэж унших,  төлөөлөн унших                                                        

   Анхааралтай ойлгож сонсох,  тогтоож сонсох,  ялгаж сонсох                                                                      

   Тулгуур дохиог  ашиглан ярих,  таамаглан ярих,  бэлгэдлийг тайлбарлан ярих,  дүрэм ярих                                               

   Сонсож бичих,  мэндийн үг бичих,  эрэмбэлж бичих,  зурагт тайлбар бичих,  зохиож бичих,  дуурайж бичих                

   Үгийн утгын зүйлчлэл

   9

   Асуух үг

   6

   Төлөөлөх үг

   6

   Дан зөөлөрсөн гийгүүлэгч

   7

   Зөөлний тэмдэг и болохгүй

   9

   Зөөлний тэмдэг и болох

   9

   Бараа бүтээгдэхүүний заавар, албан тасалгааны хаяг

   6

   Ухаарал

   39

   Я, Е, Ё-г зөв залгаж бичих

   8

   Шошго унших,  төлөөлөн унших                               

   Дүрэм зохиож бичих,  тулгуур дохиог тайлбарлан бичих, мэндчилгээ бичих,  ангилж бичих,  зохиож бичих, анхааралтай сонсох,  ялгаж сонсох                       

   Гол санааг ялган  ярих,  тайлбарлах, ургуулан бодож  ярих

   Үйл хөдлөл зааж нэрлэсэн үг

   6

   Орон  байрыг зааж нэрлэсэн үг

   6

   Давхар зөөлөрсөн гийгүүлэгч

   7

   Цаг хугацааг зааж нэрлэсэн үг

   6

   Нэгдсэн давтлага

   6

    3-р ангийн математикийн нэгж хичээлийн сэдэв

    Бүлэг сэдэв

   Нэгж хичээл

   Эзэмших чадварууд

   Сэдвийн нэр

   цаг

   Сэдвийн нэр

   цаг

   100 хүртэлх тоо, тоолол

   15

   100 дотор нэмэх, хасах  үйлдлийг  бататгах

   7

   100-ийн дотор нэмэх хасах  үйлдлийг зөв гүйцэтгэх, өгөгдсөн жишээг янз бүрийн бодлого болгон хувирган бодох, нийлбэр, ялгаврын утгыг зөв олох, стандартаар унших, бичих, 100-ийн дотор хүрдээр зөв үржүүлэх, хуваах, тоон илэрхийллийн утга олох  

   100 доторх үржүүлж хуваах  үйлдлийг  бататгах

   8

   1000 хүртэлх тоо, тоолол

   86

   1000 дотор унших, бичих, жиших тоймлох, нэмэх, хасах

   10

   Орон ангийн хүснэгт  ашиглах, орны нэмэгдэхүүний нийлбэр  болгон задлах, зөв  жиших, бүтэн аравт, зуут, мянгатаар тоймлох, 1000-ын дотор нэмэх хасах  үйлдлийг зөв гүйцэтгэх, өгөгдсөн жишээг янз бүрийн бодлого болгон хувирган бодох, нийлбэр, ялгаврын утгыг зөв олох, унших, бичих, 1000-ын дотор нэгжээр үржүүлэх, хуваах, тоон илэрхийллийн утга олох  

   2 ба 3 оронтой тоог нэгжээр үржүүлэх

   10

   Тоог бүтэн аравт зуутаар үржүүлэх

   7

   Тоог нэгжид хуваах

   8

   Тоог 10, 100-д хуваах

   9

   Нийлбэр ялгаврыг тоогоор уржүүлэх, хуваах  үйлдлийг зөв гүйцэтгэх, энгийн план, маршрут, диаграммыг зохиох,  зурах,  зурган мэдээллийг  зөв унших, тайлбарлан ярих, мм, см, дм, м, км, г, кг, тн, кв.см, кв.дм, кв.м, л, мл нэгжүүдийг хувиргах, нэртэй тоон дээр үйлдэл хийх,  худалдааны ба хөдөлгөөний агуулгатай энгийн бодлогыг зөв бодох, төдөөр их (бага), төд дахин их (бага) агуулгаар тооцоолох бодлогуудыг олон аргаар бодох, асуудал шийдвэрлэх

   100 дотор 2 оронтой тоонд /үржвэрт/ хуваах

   10

   Доголтой дүрсийн талбай периметр

   6

   План, маршрут, диаграмм 

   8

   Хэмжигдэхүүн  /уртын, хүндийн цаг хугацааны/

   8

   Худалдааны, хөдөлгөөний бодлого

   10

   10000 хүртэлх тоо, тоолол

   69

   10000 дотор унших, бичих, жиших тоймлох 

   6

   Орон ангийн хүснэгт  ашиглах, орны нэмэгдэхүүний нийлбэрээр задлах, зөв жиших, тоймлох, бүтэн аравт, зуут, мянгатаар тоймлох, 10000-ын дотор нэмэх хасах  үйлдлийг зөв гүйцэтгэх, өгөгдсөн жишээг янз бүрийн бодлого болгон хувирган бодох, нийлбэр, ялгаврын утгыг зөв олох, унших, бичих, 10000-ын дотор нэгжээр болон бүтэн аравт, зуут,  мянгатаар зөв  үржүүлэх, хуваах,  тоон илэрхийллийн утга олох  

   10000 дотор  нэмэх, хасах

   8

   Өнцөг

   6

   Тэгш өнцөгт гурвалжин

   6

   Тоог нэгжээр үржүүлэх

   9

   Тоог 100, 1000-аар үржүүлэх, хуваах

   8

   Тоог нэгжид хуваах

   9

   Боломж, боломжийн тоо, модны схем

   6

   Тэгш, хурц, мохоо өнцгүүдийг таних, унших, нэрлэх, зурах доголтой тэгш өнцөгтийн хүрээний урт, талбайг олох,  гурвалжин, хос гурвал үүсгэх, тэдгээрийн тоог олох, модны схем, тоо , дүрс, юмсын зүй тогтол, түүний үр дүнг диаграмаар илэрхийлэх

   Туршилт, үр дүнг бүртгэх, таамаглал дэвшүүлэх

   5

   Нэгдсэн давтлага

   6

    

   Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах